Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

16961

27.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017
Od 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.01.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.07.2017

15.07.2020

15.07.2020