Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15844

19.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2021 21.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2020 29.07.2020 iný dôvod
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.02.2020
14.01.2019
21.12.2017
18.07.2017

11.05.2021

11.05.2021