Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13604

23.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.02.2020
23.06.2017 - 25.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 26.02.2020 Ing. Ružena Lovasová PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2020
22.06.2017

15.07.2020

15.07.2020