Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

13375

17.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.07.2019 18.07.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 19.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.07.2018 23.07.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.06.2017

23.10.2019

23.10.2019