Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12552

25.05.2017

06.11.2018

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
12.05.2018 - 06.11.2018
25.05.2017 - 11.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.05.2018
15.01.2018
24.05.2017

23.10.2019

23.10.2019