Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11973

06.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.10.2020
25.06.2020 - 16.10.2020
06.05.2017 - 24.06.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
25.06.2020 - 16.10.2020 JUDr. Dušan Mach

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.10.2020
24.06.2020
05.05.2017

19.01.2021

19.01.2021