Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10550

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.03.2019
Od 23.03.2019
Od 23.03.2019
Od 12.09.2018
Od 21.02.2018
Od 15.08.2017
15.08.2017 - 09.04.2019
15.08.2017 - 22.03.2019
15.08.2017 - 22.03.2019
15.08.2017 - 20.02.2018
01.02.2017 - 14.08.2017
01.02.2017 - 14.08.2017
01.02.2017 - 14.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.03.2019 25.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2018 21.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.04.2019
22.03.2019
11.09.2018
20.02.2018
14.08.2017

23.10.2019

23.10.2019