Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10550

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
23.03.2019 - 26.02.2020
23.03.2019 - 26.02.2020
23.03.2019 - 26.02.2020
12.09.2018 - 26.02.2020
Od 21.02.2018
15.08.2017 - 26.02.2020
15.08.2017 - 09.04.2019
15.08.2017 - 22.03.2019
15.08.2017 - 22.03.2019
15.08.2017 - 20.02.2018
01.02.2017 - 14.08.2017
01.02.2017 - 14.08.2017
01.02.2017 - 14.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.03.2019 25.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2018 21.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.02.2020
09.04.2019
22.03.2019
11.09.2018
20.02.2018
14.08.2017

15.07.2020

15.07.2020