Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10188

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2020 12.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
27.08.2019 01.08.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2018 09.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.06.2017

19.01.2021

19.01.2021