Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Sokol trade spol. s r.o.

36605735

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Husárska 33, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9818

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

52253791

Kováčska 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021