Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

43897452

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9474

Oprávnená osoba

JUDr. Marián Zboja, notár

00620238

Radlinského 1714/38, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2022

10.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022