Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROLTA, s.r.o.

36699551

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dr. Clementisa 7, 97701 Brezno, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9033

Oprávnená osoba

JUDr. Richard Piliar

42299608

Školská 4, 97701 Brezno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

05.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021