Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o.

36354422

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žižkova 9, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

04.09.2018

dobrovoľný výmaz

8857

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2017

31.12.2017

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021