Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ESP Consult, s.r.o.

46092404

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vicenzy 2209/8A, 93101 Šamorín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8633

Oprávnená osoba

JUDr. Patrik Kovalčík, advokát

42234255

Námestie sv. Mikuláša 20, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

20.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021