Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

C.E.I. consulting a.s.

35926856

Akciová spoločnosť

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

09.10.2019

dobrovoľný výmaz

8263

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2019

16.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021