Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

36851264

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8174

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.

36839132

Námestie sv. Anny 361/20, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020