Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ

43555811

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Coburgova 84, 91702 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8025

Oprávnená osoba

Hrušovský Legal, s.r.o.

47257059

Metodova 1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2022

25.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022