Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LIPTÁK.EU s. r. o.

45347042

Spoločnosť s ručením obmedzeným

16, 91304 Kostolná-Záriečie, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7946

Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová, notár

35655054

Horný Šianec 3136, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2019

23.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.04.2019

25.04.2019