Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stredoslovenská distribučná, a.s.

36442151

Akciová spoločnosť

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7672

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.

50560611

Rázusova 0/1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Martin Kuna
Ing. Michal Janíček

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2020

28.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020