Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GLOBAMERICA, s.r.o.

31398081

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žellova 2, 82108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7531

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SLIVKA & LEČKOVÁ, s.r.o.

35913754

Turčianska 1147/16, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021