Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Nussy, s.r.o.

36494160

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tomášikova 58/4858, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

745

Oprávnená osoba

AK MAZANEC, s. r. o.

53494920

Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

15.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021