Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HESTON s.r.o.

46751378

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nobelova 30, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7123

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2018

01.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022