Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Trend Hygiena, s.r.o.

44783892

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7052

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o.

36720771

Studený rad 611/1, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.03.2021

05.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021