Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RG Gallery s. r. o.

31347177

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

29.06.2020

dobrovoľný výmaz

6820

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2019

28.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020