Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gift Gallery s. r. o.

31347177

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galvaniho 16, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6820

Oprávnená osoba

JUDr. Barbora Behýlová

43282792

Kapitulská 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2019

28.02.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019