Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VERÓNY OaS s.r.o.

47210621

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Osloboditeľov 933, 96301 Krupina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6723

Oprávnená osoba

Mgr. Ianko Troiak

45022429

Dukelských hrdinov 34, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.03.2020

13.03.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020