Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BONUL, s.r.o.

36528170

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novozámocká 224, 94905 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6600

Oprávnená osoba

Ing. Jana Tomšíková

32777019

J. Zemana 99, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2022

07.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022