Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KORAKO plus, s. r. o.

43959954

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6491

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

36837857

Piaristická 276/46, 91140 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021