Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNOTECH, spol. s r.o.

31424562

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6460

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

52536891

Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.07.2021

28.07.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021