Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MINERÁLNE VODY a.s.

31711464

Akciová spoločnosť

Slovenská 9, 08186 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6332

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Dopirák

42258511

Lermontovova 14, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

21.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021