Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DMC, s.r.o.

36777455

Spoločnosť s ručením obmedzeným

J. Murgaša 100, 94064 Nové Zámky, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6295

Oprávnená osoba

JUDr. Roman Foltín

42119626

Školská 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021