Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BINS s.r.o.

45510393

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vašinova 61, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6261

Oprávnená osoba

Ing. Tatiana Kelemenová Gemmelová

33959625

Vašinova 0/16, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021