Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EBA, s.r.o.

31376134

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6140

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Miloš Čičmanec s. r. o.

53530926

Rovná 0/3244/7, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2022

24.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022