Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MED - ART, spol. s r.o.

34113924

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6020

Oprávnená osoba

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.

50528874

Pri parku 555/8, 941 45 Maňa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020