Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

InterWay, a. s.

35728531

Akciová spoločnosť

Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5882

Oprávnená osoba

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

47239921

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020