Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STAVEBNINY - Tatry, s.r.o.

36484342

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Teplická cesta 3715/1, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5862

Oprávnená osoba

Hudzík & Partners s.r.o.

47251654

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2018

08.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021