Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

36574988

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5737

Oprávnená osoba

LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.

47253096

Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

28.05.2020