Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KRÍDLA, s.r.o.

36466778

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mierova 94, 06601 Humenné, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

55

Oprávnená osoba

JUDr. Viktor Dubas

42089590

Štefánikova 22, 06601 Humenné, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2021

08.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021