Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

K-TRADE spol. s r.o.

35848570

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5403

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 85202 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2022

01.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022