Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

P & L Slovakia, spol. s.r.o.

36330841

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska 401, 91624 Horná Streda, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5108

Oprávnená osoba

JUDr. Zuzana Lenzová LL.M.

42270634

Kováčska 11904/4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.08.2021

30.06.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021