Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EKOKROK s r.o.

31590403

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dlhá 85, 01009 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4900

Oprávnená osoba

H ǀ P ǀ R Advokátska kancelária s.r.o.

51643359

Galvaniho 0/7/D, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021