Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FERRMONT, a.s.

31619916

Akciová spoločnosť

Trenčianska 1320/89, 02001 Púchov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4895

Oprávnená osoba

JUDr. Marcel Jóža

36066184

Cukrová 14, 81339 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021