Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

46378979

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4811

Oprávnená osoba

Mgr. Miroslav Pavlík

42378311

Podjavorinskej 1922/9, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.07.2021

06.07.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021