Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ITES Vranov, s.r.o.

31680259

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4741

Oprávnená osoba

Mgr. Andrej Gunár

36069051

Panenská 661/13, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021