Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Auto Ideal s. r. o.

35845295

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vajnorská 97/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4615

Oprávnená osoba

JUDr. Tomáš Trella

42277931

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2022

10.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022