Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MERCI SLOVAKIA, s. r. o.

35765178

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kremnická 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

11.02.2021

dobrovoľný výmaz

4421

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.07.2020

17.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022