Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVSKAL, s.r.o.

34112758

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kameňolom Krnča 503, 95619 Krnča, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3756

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.

36861375

nám. M.R.Štefánika 3, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021