Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Krojové.sk s.r.o.

53857941

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ulica pod Kyčerou 1341/50, 029 56 Zákamenné, Slovenská republika

03.02.2022

Nie je

35868

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s. r. o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2024

09.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024