Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROIN, s. r. o.

35848901

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pestovateľská 9, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

14.05.2021

Nie je

33856

Oprávnená osoba

JUDr. Slávka Gajdošová

31814174

Májkova 2815/1, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021