Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVAKIA REAL - IN, a.s.

35789638

Akciová spoločnosť

Radlinského 1739/21, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

23.01.2021

Nie je

32586

Oprávnená osoba

Pohanka & Partners, s.r.o.

36867217

Radlinského 1716, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2022

27.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

07.02.2023

09.02.2023