Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TD Transport s. r. o.

53303067

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Záporožská 3660/9, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

03.12.2020

Nie je

32074

Oprávnená osoba

V4 Legal, s.r.o.

36858820

Tvrdého 783/4, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021