Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenský Zväz Karate

30811571

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

23.07.2020

Nie je

31079

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

46606122

Vretenová 4, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2023

26.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023